top of page

TERMA & SYARAT PEMULANGAN SEMULA DEPOSIT

POLISI PEMULANGAN WANG (REFUND)


1. Pelanggan WAJIB mengisi Borang Permohonan Pemulangan Wang
2. Sebarang permohonan pemulangan wang WAJIB disertakan bersama INFO DOKUMEN sokongan sebagai bukti seperti NOMBOR BILL ID & TARIKH PEMBAYARAN DEPOSIT.
3. Pihak penginapan berhak membatalkan permohonan pemulangan wang sekiranya maklumat yang diberikan adalah palsu atau tidak lengkap.
4. Sekiranya permohonan diluluskan oleh Pihak Pengurusan BondaValley, tempoh pemulangan akan mengambil masa sekurang-kurangnya 30 hari waktu bekerja daripada tarikh yang dimohon. 
5. Sebarang rayuan terhadap permohonan pemulangan wang tidak akan dilayan. 

Sila pastikan Borang Permohonan Pemulangan Wang diisi dengan lengkap.

Link permohonan REFUND : 

bottom of page